Magazín eKamarád

Internet mládeži, z.s.

Bohoušek

TOP.ER.CZ - český toplist přístupů

Aktualita serveru

Vítejte na nové Dětské seznamce, která je už šestou verzí od jejího vzniku. Přináší další vylepšení. Číst inzeráty může kdokoli, podávat pouze ten, kdo se zaregistruje. K registraci se váže autorizace emailu a informace a souhlas se zpracováváním osobních údajů, tzv. GDPR. Registrovaný uživatel pak spravuje všechny své inzeráty jednoduše pod svým loginem.
Dětská seznamka je určena dětem od 7 do 15 let. Z tohoto důvodu je nutné, aby znění inzerátů bylo takové, aby je mohly číst i sedmileté děti.
www.kupikvadrat.ba www.tipo.ba

Provozní řád Dětské seznamky

1. Dětská seznamka je určena dětem do 15 let. Starším osobám je využití povoleno, ale jsou povinny dodržovat pravidla nastavená pro prioritní uživatele - děti.

2. Pravidla jsou nastavována dle toho, co je zákonem povoleno a též co je vhodné pro děti do max. 15 let s přihlédnutím k tomu, že vhodnost musí být i pro nejmladší uživatele Dětské seznamky cca od 7 let.

3. Přestárlým dětem (starší 15 až 18 let) doporučujeme využít některou ze seznamek pro dospělé. Z našeho portfolia můžeme doporučit např. Primaseznamku.

4. V inzerátech je zakázán jakýkoliv sexuální podtext, včetně frází jako přátelství s výhodami apod.

5. Nepovoujeme nabízet výměnu jakýchkoli sexuálních materiálů jako je nudes a už vůbec ne porno, které je zákonem povoleno až od 18 let. Porno tedy nesmí tedy být uvedeno ani v zájemch.

6. Nepovoluje se nabízení jakýchkoli služeb, jako třeba kupování dárečků, kapesné apod. Dárečky můžete přítelkyni či přítelovi dávat, až se s ní(m) seznámíte jako překvapení a ne si tak "kupovat", aby vám odpověděl(a). Obdobně se nepovoluje obráceně, aby někdo hledal osobu, která mu bude toto poskytovat. Dále inzerát ani login ani kontakt nesmí obsahovat vulgarismy či jiné výrazy nevhodné pro děti.

7. Nepovoluje se uvádět jiný kontakt, než autorizovaný email. Tyto nepovolené kontakty budou administrátorem z textu před schválením smazány. Důvodem je několik případů zneužití, kdy někdo inzeroval pod falešným profilem a uvedl kontakty na jinou osobu. Pokud ze závažných důvodů potřebujete dát do inzerátu i jiný kontakt, je potřeba prokázat administrátorovi svoji totožnost, např. zasláním úředně ověřeného rodného listu, u právnické osoby stačí doložit stanovy a IČO a to následně doložit ověřenou žádostí statutárního zástupce.

Uživatel bere na vědomí, že standardní doba schválení inzerátu je přibližně do 7 dní, u změněných inzerátů, kde není žádná nebo pouze minimální změna, déle protože přednostně jsou schvalovány nové inzeráty. Pro rychlejší schválení inzerátu je možno si pořídit placený profil a zadávat prioritní inzeráty, které jsou schvalovány rychleji. Za schválení prioritního inzerátu je strháván předplacený kredit dle rychlosti schválení. Ceník je: 50,-- Kč za schválení do 8 hodin, 30,-- Kč za schválení do 24 hodin, 20,-- Kč za schválení do 2 dnů a 10,-- Kč za schválení do max. 4 dnů. Cenu si zvolíte zadáním priority, ale účtována je cena dle skutečné doby schválení. Pokud máte požadavek do 8 hodin, ale administrátor to stihne do 24 hodin, je vám účtována cena za schválení do 24 hodin.
Požadavek o placený profil zasíláte na email ustredi(zavináč)detskaseznamka.cz, kde uvedete login a vaše ID. Následně zašlete kredit na účet 2500026185/2010, kde napíšete číslo vašeho ID, které najdete v osobním nastavení, jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napíšete Dětská seznamka - xxx, kde xxx je vaše přezdívka na Dětské seznamce. Správce vám potvrdí zaúčtování kreditu a nastaví vás jako placeného uživatele. Od tohoto okamžiku můžete začít podávat prioritní inzeráty. Na každé další navýšení ktreditu je potřeba upozornit stejným způsobem emailem. Kredit doporučuejme zvolit v přiměřené výši, protože připsání kreditu trvá delší dobu a s hodnotou kreditu nemůžete jít do záporné hodnoty. Nedostatečný kredit tedy může být příčinou pozdržení schválení vašeho inzerátu.

8. Pokud v inzerátu nabízíte nějakou službu, jde o komerční inzerát a je potřeba se domluvit na ceně za tuto reklamu. Cena se určuje individuálně, např. pro neziskové subjekty jsme schopni se domluvit i na naturálním plnění, jako je např. výměnná reklama apod.

9. Placené služby jsou všechny služby administrátora, které si může uživatel v osobním nastavení provést sám. Administrátor je může provést na jeho požádání za něj uživatelům, kteří mají kredit a to v cenách: odhlášení odběru novinek = 30,-- Kč, smazání inzerátu = 30,-- Kč, zrušení loginu = 30,-- Kč, přičemž před zrušením loginu je potřeba smazat všechny inzeráty.

10. Veškeré požadavky na administrátora je potřeba provádět z autorizovaného emailu.

11. Inzerent registrací na Dětské seznamce nebo podáním inzerátu či přihlášením k jakékoli službě stvrzuje souhlas s tímto provozním řádem i s návodem a pravidly, které byly rovněž aktualizovány, který je na roveň obchodním podmínkám.

12. Tento provozní řád vstupuje v platnost dnem publikování s přechodnou dobou, která je rozdělena takto:
a) Do 12. 1. 2020 čas pro inzerenty, aby upravili své inzeráty, které nejsou v souladu s tímto provozním řádem.
b) Do 28. 2. 2020 úprava popř. odmázání všech inzerátů administrátorem, které neodpovídají pravidlům tohoto provozního řádu.
Účinnost tohoto provozního řádu je od 12. 12. 2020.

Foto

Novinky

28.11.23 15.35
Po téměř 25 letech provozu plánujeme ukončení provozu Dětské seznamky. Doména detskaseznamka.cz je na prodej. Více informací najdete na http://www.ekamarad.cz/ezin/clanek/8406/.prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece vicevi


Sdílet na Facebooku

Foto

Provozuje Internet mládeži, z.s., vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena © 2000 - 2023
Server splňuje podmínky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.